EG.D, a.s.

EG.D, a.s.

Provozujeme distribuční soustavu elektřiny a působíme na celém území Jihomoravského a Jihočeského kraje, částečně pak v kraji Zlínském, Olomouckém a na Vysočině. Distribuci plynu máme na starosti jen na území Jihočeského kraje.

Jako distributor vlastníme jak samotné vedení, tak sloupy, transformátory, potrubí a další zařízení, které slouží k rozvodu elektřiny a plynu. Licenci na distribuci elektřiny i plynu jsme získali na základě energetického zákona a podléháme kontrole Energetického regulačního úřadu.

V posledních letech je pro nás vodík jedno ze stěžejních témat, kterým se věnujeme. Jeho roli v energetice bereme jako další ze zásadních kroků k dekarbonizaci a pečlivě proto sledujeme dění okolo vodíkových technologií a strategických plánů jak v privátním sektoru, tak na národní úrovni.

Nejnovější ambicí EG.D, a.s. na tomto poli je projekt Hype (Hydrogen Project by E.ON Czech), který si dává za cíl vybudovat výrobnu zeleného vodíku v Jihočeském kraji. Součástí projektu bude také výstavba testovacího polygonu, kde budeme zkoumat vliv vodíku na prvky distribuční soustavy plynu, měření a fakturaci zákazníkům.

Kontakt:
Lidická 1873/36, Černá Pole (Brno-střed), 602 00 Brno
+420 800 22 55 77

www.egd.cz

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union